ราคาของไก่ชน

ปัจจุบันนี้ ราคาไก่ชนที่มีค่าตัวแพงที่สุด ณ ปัจจุบันไปถึง 4,000,000 บาท นามว่า เจ้าโกโก้

และราคาที่ลองลงมามีราคาถึง 3,500,000 บาท นามว่า เจ้า ฟรีคิ๊ก

และราคาที่ลองลงมามีราคาถึง 3,000,000 บาท นามว่า เจ้าปีใหม่ เจ้าแสนรัก

ซึ่งไก่ทั้ง 4 ตัวนี้ เป็นไก่ของ ซุ้มหนุ่มโรงหมี่ ภานุเจริญฟาร์ม

โฆษณา