สุรัสสาฟาร์ม

สุรัสสาฟาร์่ม ก็เป็นฟาร์มระดับต้นๆ ระดับประเทศเทศเช่นกันครับ

มีพ่อพันธุ์เงินล้านหลายๆ ตัวเช่นกัน    ตัวอย่างเช่น

1. เจ้าม้าสีหมอก

2. เจ้าเทาร้านยาง

3. เจ้าเบเบ้

4. 38-gk-2014-03-30-195140.jpgเจ้าสายันต์

โฆษณา