ไก่ชนเวียดนาม

การเลี้ยงและการเล่นชนไก่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมเกษตรกรรมที่ผู้คนแถบลุ่มแม่น้ำโขงนิยมเลี้ยงและเล่นกันอย่างแพร่หลาย  ไก่ชนสายพันธุ์ที่นับว่าขึ้นชื่อและได้รับการยอมรับของผู้ที่ชมชอบการชนไก่อยู่ในขณะนี้ได้แก่  ไก่สายพันธุ์ไทย  ไก่สายพันธุ์พม่า  และไก่สายพันธุ์เวียดนามหรือที่รู้กันในนาม “ไก่ไซง่อน” (อีสานเรียกไก่คอล่อน) ซึ่งไก่ชนทั้งสามสายพันธุ์นี้มีจุดเด่น  และมีจุดด้อยต่างกันออกไปตามคุณลักษณะแต่ละชาติพรรณ

โฆษณา