ไก่ที่ยอดนิยมในปัจจุบัน

มาถึงวันนี้ไก่ชนพม่าครองตลาดมากขึ้น ก็พบว่าคนที่เล่นไก่พม่าเริ่มจะเลือกสีแล้วครับ คือสีที่อยากเลี้ยงอยากได้เป็นอันดับ 1 คือสีกรดดู่ครับ เพราะหลายท่านว่ามันสวยที่สุด

พม่าสีกรดดู่ถ้าเป็นลูกร้อยจริง หรือเลือดเข้มจริง ๆ จะมีลักษณะสำคัญคือ แข้งสีเขียวอมดำครับ แข้งสีอื่น ๆ เป็นพันธุ์ทางหรือลูกผสมครับ นอกจากสังเกตสีแข้งแล้วเรายังสังเกตสีตาได้ด้วยครับ เหล่ามาตรฐานของกรดดู่สีตาออก 3 แบบคือ ตาขาวแบบตาปลาหมดตาย หรือตาสีดำหรือตาลาย ส่วนตาสีอื่นเป็นพันธุ์ทางครับ เช่นพวกตาสีแดง ตาสีเหลืองอมแดง ตาสีขาวอมเหลือง เป็นต้น

สีที่ใกล้เคียงพม่าสีกรดดู่คือ สีกรดแดง ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกรดดู่มาก แต่สีกรดแดงจะเป็นการผ่ามาจากเหล่าอื่นบ้างแล้วในชั้นปู่ย่าหรือ ทวด

สีอีกกลุ่มที่ที่ใกล้เคียงกรดดู่คือสีกรดเหลือง หรือกรดเหลืองส้ม พวกนี้เป็นตระกูลที่รองลงไปอีกมีความเด่นน้อยกว่ากลุ่มกรดดู่และกรดแดง คืออาจจะผ่านการผ่ามาหลายชั้นโดยการผสมแบบธรรมชาติ พวกสีกรดเหลืองแข้งจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นแข้งสีเหลืองบ้าง สีขาวบ้าง สีดำบ้างซึ่งไม่แน่นอน ส่วนสีตาก็จะเน้นเป็นสีตาเหลืองตาขาวเป็นส่วนใหญ่

หากถามว่าในบรรดาสีกรดควรเลือกสีใดเป็นหลัก โดยเลือกจากสีไม่ดูฝีมือนะครับ คือไก่นี่มีเก่งทุกสีนะครับ ถ้าเราใช้สีเป็นหลักเราก็ควรเลือกกรดดู่กับกรดแดงครับ เพราะเลือดเข้มกว่าสีอื่นในตระกูลกรด

โฆษณา