ประวัติไก่ชน

ไก่ชน หมายถึง ไก่สายพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งไก่พื้นเมืองอาจมีการแบ่งเป็นประเภททั่วไปได้ 2 ลักษณะ คือ การเลี้ยงไว้เพื่อประกวดการต่อสู้ และความสวยงาม กับการเลี้ยงไว้เพื่อการฆ่าและบริโภคเนื้อเป็นอาหาร ไก่ชน เป็นสัตว์เลี้ยงที่ผูกพันกับสังคมทุกชนชั้นมาแต่โบราณ ตามประวัติศาสตร์แม้ในราชสำนักในสมัยสุโขทัยก็มีการเลี้ยงไก่ชน[1] ,ไก่ชนในปัจจุบันนอกจากเลี้ยงไว้ประกวดการต่อสู้แต่ก็ได้ยอมรับเรื่องการฆ่าเป็นอาหารด้วยเมื่อต่อสู้แพ้ และในวิถีชีวิตตามชนบท ไก่ชน ก็หมายถึงแหล่งอาหารของพวกเขาด้วยเช่นกัน ซึ่งเราพบเห็นได้จากการเลี้ยงได้ทั่วไปในวิถีชีวิตประจำวันของสังคมเกษตรกรรม แต่บางแห่งโดยเฉพาะชาวพุทธ เชื่อว่าเกมกีฬาชนไก่ เป็นกีฬาที่ทารุณ เช่นเดียวกับกีฬาชนวัว และการกัดปลา ในกีฬาปลากัด

111111

ไก่ชนไทย ณ ปัจจุบันนี้มีความเกล้าหน้ามากมาย เรื่องราคาไก่ชน ณ ตอนนี้ไปไกลมากๆ

ตอนนี้ราคาไกลไปถึง 4,000,000 บาท ชื่อว่า เจ้าโกโก้ ของ เสี่ยเฉิ่ม ซุ้มหนุ่มโรงหมี่ หรือ ภานุเจริญฟาร์ม

ต่อไปไก่ชน จะเป็นที่ยอมรับของชาวไทย และ ชาวต่างชาติดพิ่มมากขึ้น ไก่ชน สามารถทำอาชีพให้ชม เกษตรกรได้มากขึ้น

โฆษณา